baner
w w w
Valtrex is an antiviral drug - it slows the herpes virus. That is the only way to cure herpes.

Home Активности
large small default
Активности ПДФ Штампа Ел. пошта


У периоду 2006-2010, АСЦС је учешћем на конкурсима за релизацију програма којим се остварује општи интерес из области спорта и који се финансирају из буџета Републике Србије, посредством Министарства омладине и спорта, организовала и спровела 8 стручних скупова, објавила, односно припремила 3 публикације, активно учествовала на 2 међународна стручна скупа из области управљања спортским објектима и постала члан Међународног удружења инфраструктуре за спорт и слободно време.

Сви програми намењених су руководиоцима и запосленима у спортским центрима, као и заинтересованој спортској јавности, са циљем унапређења функционисања ових значајних спортских објеката и спорта уопште.

 • Семинар ''Модернизација пословања и правна регулатива спортских центара Србије'', Нови Сад - СПЦ ''Војводина'' (СПЕНС), фебруар 2007.
 • Семинар ''Менаџмент и савремено функционисање спортских центара'',  Златибор - хотел ''Ратко Митровић'', децембар 2007.,
 • Стручни скуп ''Управљање пројектима и безбедност спортских центара и објеката'', Вршац - ''Центар Миленијум'', јануар/фебруар 2008.,
 • Стручни скуп са јавним часом програма физичког вежбања ''Вежбање – здравље'', Ниш - СЦ ''Чаир'' и Крагујевац – СПЦ ''Младост'', фебруар 2008.,
 • Билтен ''Адресар спортских центара Србије'', јул 2008.
 • Приручник ''Функционисање спортских центара'', јул 2008.
 • Стручни скуп ''Стандардизација и категоризација спортских објеката у Србији'', Златибор - хотел ''Ратко Митровић'', децембар 2008.,
 • Стручни скуп ''Припрема и усаглашавање предлога за доношење Правилника о хигијенској исправности базенске воде'', Златибор - хотел ''Ратко Митровић'', децембар 2008.,
 • Стручни скуп ''Стандардизација и категоризација спортских објеката 09'', Златибор - хотел ''Ратко Митровић'', децембар 2009. и
 • Међународна спортска сарадња - Студијско путовање у Словенију на Европску конференцију ''IASLIM'' - Међународног удружења управљача инфраструктуре за спорт и слободно време и посета ''Удружењу спортских центара Словеније'', септембар 2009.
 • Учешће на Међународном конгресу ''Спортски објекти-стање и перспективе'', Београд, октобар 2009.
 • Стручни скуп ''Развој програма физичког вежбања'', Ужице – хотел ''Златибор'' / ПУ ''Полетарац'', фебруар 2009.