baner
w w w
Valtrex is an antiviral drug - it slows the herpes virus. That is the only way to cure herpes.

Home Мисија
large small default
Мисија ПДФ Штампа Ел. пошта


Мисија Асоцијације спортских центара Србије
је стварање организације која ће својим активностима и програмима створити услове за несметано обављање делатности из области спорта, кроз унапређење положаја и функционисања спортских центара и других спортских објеката у Републици Србији.

Све активности Асоцијације спортских центара Србије су у сагласности са Националном стратегијом развоја спорта у Србији за период 2008-2012, која се односи на спортске објекте и чији су основни циљеви:


• Развој инфраструктуре спортских објеката у Србији, чиме се обезбеђују услови за професионални спорт, али и за развој школског и рекреативног спорта

• Брига о спортским објектима од значаја за Републику Србију, односно управљање инвестицијама, изградња, опремање, реконструкција и одржавање тих објеката, као и праћење тока изградње инвестиција (спортски објекти од националног значаја, велики спортски центри, ба зени, спортске и фискултурне сале, отворе ни спортски терени и дечја игралишта, клизалишта и сл.)

• Отвореност објеката за све заинтересоване, како би се на тај начин омогућио развој врхунског спорта, али и друге акције од општег друштвеног интереса

• Успостављање механизма за повећање обима бављења спортом свих грађана у оквиру и ван спортских организација

• Системско планирање изградње и одржавања спортских објеката и успостављање правног механизма за очување намене постојећих спортских објеката

• Успостављање и ажурирање информационог система спорта у Републици Србији

• Омасовљење учешћа грађана у рекреативном вежбању

• Учешће деце и омладине у спортским активностима, каопред услов њиховог физичког и менталног развоја

• Развој школског, предшколског и универзитетског спорта

• Развој рекреативног спорта

• Развој врхунског спорта